İstanbul'un en ikonik simgelerini manzarasında barındıran Feriye yenilenen ve marka stratejisine uygun olarak kimlik tasarımını nasıl tasarlamalıydı?

Bu soruya cevap vermek için mekanın mimari dönüşümüne bakarak yeni bir kimlik tasarımı haritası çıkardık.

Feriye'nin ev sahipliği yaptığı binalardan biri olan tarihi karakol binasının sabit tutulup etrafındaki binaların güncel kimlikte yeniden tasarlanması, modern ve güncel olana adapte olurken tarihi mirasını da koruyan bu yeni mimari tasarımından ilhamla bir kimlik yarattık.

Geçmişle bugünü buluşturduğumuz hybrid bir logo ve görsel dünya tasarladık.

Daha genç, daha dinamik ve daha güncel bu yeni marka kimliğini tüm mekandaki tüm alt marka mekan cafe, sinema, lokanta vs logolarına uyarladık.

Tarih: 21.05.2021